fertilitetsudfordringer

læs om

ufrivillig barnløshed

Jeg har hver uge klienter i klinikken, som oplever ufrivillig barnløshed pga. fertilitetsproblemer, som både kan være af kendt og ukendt årsag. Flere har prøvet i mange år på at få børn, når jeg møder dem og for de flestes vedkommende, har de også været igennem adskillige fertilitetsforsøg, inden de kommer til mig. Mange kommer også efter at have haft flere spontane aborter. 

Uanset om du kommer af den ene eller den anden årsag, om du prøver at få barn nr. 1, 2, eller flere og uanset din "historie", så er du hjertelig velkommen. Jeg tager udgangspunkt i præcis din/jeres situation, problemstillinger og erfaringer. Jeg spørger altid ind til årsag, udredning, cyklus og forløb indtil nu, inden jeg påbegynder et forløb. Dette for at kunne afklare, om de behandlinger, jeg tilbyder, kunne være relevante for det enkelte par og vurdere, om jeg mener, at et forløb hos mig vil kunne gavne.

Zoneterapi og akupunktur

Jeg tilbyder både zoneterapi og øreakupunktur ved fertilitetsproblemer til både mænd og kvinder. For kvinders vedkommende er det vigtigt at tilrettelægge forløbet og behandlingerne i forhold til cykluslængde og ægløsning. Som udgangspunkt er det optimale at give 2 behandlinger inden ægløsning og 1 behandling mellem ægløsning og evt. menstruationstidspunkt i hver cyklus. 

Jeg giver også mange behandlinger under fertilitetsforløb. Her planlægger vi også behandlingerne i forhold til ægudtagning/oplægning mv.

For mænd vil der som udgangspunkt være behandling hver 7. - 10. dag i forløbsperioden, som kan strække sig over flere cyklusser. Men det vigtigste er at komme i gang mere end tidsintervallet i første omgang, da det handler om, at få kroppen og systemerne i balance.

Dette aftaler vi nærmere ved den første konsultation. Du er også velkommen til at kontakte mig for nærmere information. 

Kontakt 

Adresse

Klinikfællesskabet

Nordre Strandvej 95

8240 Risskov

E-mail
Telefon